Перформанс менаџмент концепт настоји одговарајућим резултатима постићи организационе циљеве засновано на адекватној перформанси запослених. Неопходно је истаћи да из фокуса поред перформансе не изостају и резултати због природе и специфичности појединих радних захтева, када оба приступа омогућавају целовито сагледавање циљева услед недостатака који могу бити испољени било на страни перформансе или резултата.
Овим концептом истиче се да једино људи организацијама пружају основни извор одрживе конкурентске предности, занемарујући све остале врсте ресурса као потребне али не и довољне услове успеха људских ресурса и самих организација.