Темељ досадашњег развоја чинила су знања и вештине менаџмента (принципи), којима се остваривао утицај у друштвеним организацијама. Принципи, као основна знања у свим областима стваралаштва човека јесу полазиште за постизање успеха. Њихово упознавање и адекватна примена у свим радним и менаџмент процесима јесте битан предуслов постизања успеха, тиме и развоја. Успешни људи стварају заједно, придржавајући се основних принципа – знања и вештина у области где се остварује стваралачко ангажовање човека и његових асоцијација. Драж и лепота стваралаштва огледа се и у различитим путевима којима се људи крећу до жељеног циља, као лични и колективни одговор на изазове времена и проблема са којима се људи суочавају.

Предмет је структуриран тако да пружа потребна знања за квалитетно разумевање токова менаџмента, почев од полазних основа, преко разумевања односа менаџмента и окружења, до спознаје суштине и повезаности менаџмент функција, почев од планирања, преко организовања, вођења до контролисања. Обухваћене су актуелне теме и проблеми, како из сфере науке, тако и праксе. Тиме се жели истаћи теза о потреби интегралног поимања и обухватања манаџмент науке и праксе, као пута за подизање ефикасности у свим врстама организација.